ROGEROVSKÁ PSYCHOTERAPIE A PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ 

Jmenuji se Petr Čihák a poskytuji individuální, párová nebo skupinová psychoterapeutická sezení v Pardubicích a širokém okolí. 

Jsem absolventem pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v bakalářském oboru Sociální patologie a prevence a v magisterském oboru Sociální pedagogika. Psychoterapeutický výcvik PCA přístupu jsem absolvoval u PCA Institut Praha, kde jsem současně absolvoval i výcvik v relaxačních technikách-Schultzův autogenní trénink. Dále jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii. V rámci dalšího sebevzdělávání jsem frekventantem aktuálně probíhajícího 2023 - 2026 Výcviku integrativní párové terapie a partnerského poradenství, pořádající Institutem párové terapie - www.inpat.cz.

Během své více jak 25ti leté profesní kariéry v top managementu nadnárodní společnosti jsem získal zkušenosti s prací s lidmi na různých pozicích a v různých odvětvích. V současnosti spolupracuji i s neziskovými organizacemi Bethany - Dům pomoci, která poskytuje terapeutickou a duchovní podporu seniorům a válečným veteránům nebo organizací Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., kde vedu terapeutickou podpůrnou skupinu pro rodiče dětí se sluchovým postižením. V minulosti jsem spolupracoval s neziskovými organizacemi RUBIKON CENTRUM, z.ú., která podporuje lidi s trestní minulostí při návratu do společnosti nebo pro neziskovou organizaci Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. jsem pracoval jako mentor osob propuštěných po výkonu trestu odnětí svobody.