CENA A PODMÍNKY

K objednání nepotřebujete mít stanovenou diagnózou nebo doporučení od psychiatra, psychologa či jiného lékaře.  

Pracuji pouze na přímou úhradu. To znamená, že na moje služby nepřispívá zdravotní pojišťovna, výjimku tvoří klienti čerpající příspěvky zdravotních pojišťoven v rámci programu "Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory" v roce 2024. 

Platba se uskutečňuje buď v hotovosti na místě nebo je možno při dlouhodobější spolupráci využít platbu převodem na účet. 

Cena je stanovena za  individuální terapeutické setkání v délce 50 minut nebo za práci s párem v délce 90 minut.

Dohodnutý čas je rezervován jen pro Vás. Jednou dohodnuté setkání můžete zrušit bez poplatků do 24 hodin před ním, pak je účtována jeho plná cena.

Ceník platný od 1. 11. 2023

Úvodní setkání


800 Kč

Následující individuální setkání


800 Kč

Práce s párem ("párová terepie")


1200 Kč

Skupinová setkání


cena dohodou

Etický kodex

V rámci psychoterapeutické práce se řídím etickým kodexem České asociace pro psychoterapii (ČAP). Ze setkání bez souhlasu klienta není pořizován žádný záznam a veškeré sdělené informace jsou důvěrné. Pracuji pod pravidelnou supervizí.

.